פירינקס

פולריס 40 תרכיז מתחלב הינו תכשיר המיועד להדברת תיקנים, פרעושים, נמלים, קרציות, טרמיטים, וחיפושיות עץ בתוך הבית ומחוצה לו.

מכיל:
40% כלורפיריפוס, 400 גרם בליטר (זרחן אורגני)
ממס עיקרי : שרפי עצים.
אינו מכיל קסילול.

פירינקס PYRINEX 48

יחידת מידה:  1 ליטר

תוארית:  תרכיז מתחלב – תמ – EC

שם היצרן:  מכתשים מפעלים כימיים בע"מ

מס' רישום של המשרד להגנת הסביבה:  258

חומרי הדברה, קוטלי חרקים

Related Products