עישונית

להדברת חרקים במערכות ביוב, ספריות, בתים, מיבנים ציבוריים ומטבחים.

מכיל:
13.5% פרמטרין, 135 גר'/ק"ג (פירטרואיד)
ציס טרנס – 25:75
Permethrin 13.5%, 135 g/kg (Pyrethroid)
Cis Trans 25:75

עישונית מיני/מקסי

מק"ט :  1033 / 1030

יחידת מידה:  3.5 גר', 24 יח' / 31 ג'ר', 6 יח'

תוארית:  אבוקת עשן – אע – SG

שם היצרן:  OCTAVIUS HUNT – Englad

מס' רישום של המשרד להגנת הסביבה:  464

 

MSDS גליון בטיחות material safety data sheet

חומרי הדברה, קוטלי חרקים

Related Products