סיפרימי

סיפרימי אבקה רטיבה הינו תכשיר המיועד להדברת זבובים, יתושים, תיקנים, נמלים וחרקים זוחלים אחרים.

מכיל:
10% סיפרמטרין, 100 ג'/ק"ג (פירטרואיד)

חומר בלתי פעיל : קאולין.
Cypermethrin 10%, 100 g/kg (Pyrethroid)

סיפרימי CIPERIMI

מק"ט :  1036

יחידת מידה:  1 ק"ג

תוארית:  אבקה רטיבה – אר – WP

שם היצרן:  רימי להגנת הצומח והסביבה בע"מ

מס' רישום של המשרד להגנת הסביבה:  247

 

לחץ לתווית

MSDS גליון בטיחות material safety data sheet

חומרי הדברה, קוטלי חרקים

Related Products