סימנקס

סימנקס 50 תרכיז רחיף הינו קוטל עשבים ברירני למניעת הצצה של עשבים חד-שנתיים בהדרים, מטעים, גפן, בננות, תירס וסורגום שלחין, דשא, עצי נוי ושטחים לא חקלאיים.
מכיל:
50% סימזין, 500 גרם בליטר (טריאזין( Simonized 50% (Triazine)

סימנקס 50 SIMANEX

 

יחידת מידה:  1 ליטר / 5 ליטר

תוארית:  תרכיז רחיף – תר – SC

שם היצרן:  אגן

מס' רישיון של השרותים להגנת הצומח ולביקורת:  1072

דרגת הרעילות:  מסוכן IV

חומרי הדברה, קוטלי עשבים

Related Products