מלכודת שאבתיאלי גדולה

מלכודת שאבתיאלי רב שימושית.

לשימוש עם המלכודת – נדרש פתיון מיוחד

מטרת השימוש
1. זבוב הפירות (בשילוב עם פרימוגן).
2. זבוב הבית והבקר (בשילוב עם פיתיון).
3. צרעות (בשילוב עם פיתיון).

Related Products