טייפון

טייפון תרכיז נוזלי הינו קוטל עשבים כללי. התכשיר נקלט דרך העלווה, מוסע בצמח וגורם ניוון הדרגתי עד לתמותה, משך פעילותו איטית 2-6 שבועות. לתכשיר אין בדרך כלל פעילות שארתית, הוא נספח על חלקיקי הקרקע ועובר פרוק מהיר. במצעים שונים כגון: טוף, רמיקולט וחול עלול החומר להיוותר לאחר ריסוס ולגרום לנזקים לנבטים ושתילים שיגודלו על אות מצע. התכשיר עלול להיסחף ברוח ולגרום נזקים לגידולים שכנים.
מכיל:
48% גלייפוסט, 480 גרם בליטר (מלח איזופרופיל אמין) Glyphosate 48% (Isoprpylamine salt)

טייפון TYPHOON

תוארית:  תרכיז נוזלי – תנ – SL
שם היצרן:  תפזול

דרגת הרעילות:  מסוכן IV

חומרי הדברה

Related Products