דיאורקס

דיאורקס 80 תרכיז רחיף הינו קוטל עשבים בררני למניעת הצצה של חד-שנתיים בכותנה, מטע הדרים, קנרס ושטחים לא חקלאיים.

מכיל:

80% Diuron

ממס בלתי פעיל עיקרי : חומרי דילול והרטבה.

דיאורקס 80 DIUREX

 

יחידת מידה:  1 ליטר / 5 ליטר

תוארית:  תרכיז רחיף – תר – SC

שם היצרן:  אגן

מס' רישיון של השרותים להגנת הצומח ולביקורת:  1116

דרגת הרעילות:  מסוכן IV

חומרי הדברה, קוטלי עשבים

Related Products