אוסקר 100

אוסקר 100 הינו תכשיר מווסת גדילת חרקים (IG"R) המיועד לפגיע בתהליך ההתנשלות וגורם לתמותה של זחלי יתושים ורימות זבובים.

אוסקר 100 OSCAR

 

יחידת מידה:  1 ליטר

תוארית:  תרכיז מתחלב – תמ – EC

שם היצרן:  מכתשים מפעלים כימיים בע"מ

מס' רישום של המשרד להגנת הסביבה:  210

 

לחץ לתווית

MSDS גליון בטיחות material safety data sheet

חומרי הדברה, קוטלי חרקים

Related Products