1. תרדימון - 8 ביולי 2013
 2. P1010167 - 8 ביולי 2013
 3. מלכודת דבק - 8 ביולי 2013
 4. רימול - 8 ביולי 2013
 5. קסם - 8 ביולי 2013
 6. פלייקילר - 8 ביולי 2013
 7. פולריס 40 - 8 ביולי 2013
 8. מוסקציד - 8 ביולי 2013
 9. כינמקס - 8 ביולי 2013
 10. כינמין - 8 ביולי 2013
 11. טקטיק - 8 ביולי 2013
 12. דינופליי - 8 ביולי 2013