רקומין

רקומין 57 אבקה מרוכזת הינו תכשיר אנטיקואגולנטי (מונע קרישת דם) המיועדת להכנת פתיונות ולאיבוק להדברת חולדות ועכברים.

מכיל:
Coumatetralyl : 3-(Alpha-Tetralyl(-4-Hydroxycoumarin)) 0.75% (CoumarinAnticoagulant)
חומר בלתי פעיל עיקרי : טלק

Inert Ingredients : Talc

רקומין 57 RACUMIN

 

מק"ט :  1027

משקל אריזה:  1 ק"ג

תוארית:  אבקה – אב – DP

מס' רישום של המשרד להגנת הסביבה:  353

שם היצרן:  BAYER

חומרי הדברה, קוטלי מכרסמים

Related Products