ראונדאפ

ראונדאפ הינו קוטל עשבים לא בררני, פועל באופן סיסטמטי להדברת עשבים קיימים, התכשיר נקלט ע"י העלווה הירוקה ומובל כלפי מטה גם לחלקים התת קרקעיים וגורם לתמותת הצמחים.
פעילות הראונדאפ איטית, תוצאות ניתן לצפות תוך 2-6 שבועות מהריסוס, בהתאם לסוג הצימחיה ומועד הטיפול.

מכיל:
48% גלייפוסט, 480 גרם בליטר (מלח איזופרופיל אמין)
Glyphosate 48% N-(Phosphonomethyl) Glycine (Isoprpylamine salt)

ראונדאפ ROUNDAP

יחידת מידה:  1 ליטר

תוארית:  תרכיז נוזלי – תנ – SL

שם היצרן:  MONSANTO – USA

מס' רישיון של השרותים להגנת הצומח ולביקורת:  1132

דרגת הרעילות:  מסוכן IV

חומרי הדברה, קוטלי עשבים

Related Products