מתקן האכלה

מתקן האכלה לזבובים.

הזבובים מגיעים מלקקים את "העמוד" שבתוכו מצוי הפתיון המורעל ולאחר מכן נופלים ונאספים במגש שבתחתית.

Related Products