טלסטאר

טלסטר תרכיז מתחלב הינו תכשיר המיועד לקטילת מזיקים השייכים לסדרות חרקים שונות. מכיל: 10%ביפנטרין, 100 ג'/ל' (פירטרואיד) Bifenthrin 10%, 100 g/ltr (pyrethroid)

טלסטאר TALSTAR

מק"ט : 1061

יחידת מידה: 1 ליטר

תוארית: תרכיז מתחלב – תמ – EC

שם היצרן: לוכסנבורג תעשיות בע"מ

מס' רישיון של השרותים להגנת הצומח: 917

דרגת הרעילות: מסוכן לבריאות (III)

חומרי הדברה

Related Products