טלסטאר גרגרי

טלסטאר גרגרי הינו תכשיר גרגרי המיועד להדברת נמלים במדשאות נוי ובשתילים. התכשיר מיועד לקטילת נמלים בקינים ולפיזור שטח להדברה ולמניעה של התחדשות של אוכלוסיית הנמלים לאורך זמן. הגרגרים כבדים יחסית ולכן חודרים ביעילות אל הקרקע בבסיס הדשא, או כאשר הקרקע מכוסה בעשביה אחרת. מכיל: 0.2% ביפנטרין, 2 גרם בק"ג (פירטרואיד ( רכיב עיקרי בלתי פעיל – חול מנופה Bifenthrin 0.2%, 2 g/kg (Pyrethroid)

טלסטאר גרגרי TALSTAR GRANULES

מק"ט : 1031 / 1032
יחידת מידה: 1 ק"ג / 5 ק"ג
תוארית: גרגרי – ג – GR
שם היצרן: FMC – USA
מס' רישיון של השרותים להגנת הצומח: 1761 / 1746
דרגת הרעילות: מסוכן (IV)

חומרי הדברה

Related Products